Kids

Showing all 6 results

 • Defend (Kids)

  $20.00

  “Defend the oppressed and fight the oppressor” is one of the Katipunan’s Code of Ethics by General Emilio Jacinto, also known as the Brain of the Katipunan.

  Learn more about Emilio Jacinto

  Art by Albert Malonzo

 • Datu LapuLapu (Kids)

  $20.00

  Lapulapu was a Datu of Mactan, an island in the Visayas. He was the first native of the archipelago to fight against Spanish colonization. On April 27, 1521, Lapu-Lapu and his men triumphed over the Spanish invaders led by Ferdinand Magellan that is known as the Battle of Mactan.
  Learn more about Lapu Lapu

  Bayani Art X Gerilya
  Art by Gerilya

 • Gerilya Barong (Kids)

  $20.00

  “Ang Barong Tagalog ay paboritong suot ng mga baboy, buwaya at buwitreng pulitiko. Paborito rin naman namin ang pambansang kasuotan natin, kaya lang kapag may espesyal na okasyon lang tulad ng graduation, kasal o binyagan lang nagagamit. Ngayon, inihahandog namin ang Black Barong tee. Para pwedeng naka-barong ka anumang araw nang hindi nakakatihan o naiinitan –perfect pang-pinta at pang-black shirt day hehe Ang itim na kulay ay base sa aming logo, habang ang disenyong burda ay nakasulat sa baybayin na ibig sabihin ay Gerilya.”

  Art by Gerilya

 • Bayani (Kids)

  $15.00

  “Bayani” Baybayin also incorrectly known as Alibata is a pre-colonial Philippine writing system. The term baybayin means “to spell” in Tagalog. The script was used in the Archipelago along with other writing systems.

 • Bayani (Kids)

  $15.00

  “Bayani” Baybayin also incorrectly known as Alibata is a pre-colonial Philippine writing system. The term baybayin means “to spell” in Tagalog. The script was used in the Archipelago along with other writing systems.

 • KA Long Sleeves (Kids)

  $25.00

  “KA” (Magkaisa/Unity) Baybayin also incorrectly known as Alibata is a pre-colonial Philippine writing system. The term baybayin means “to spell” in Tagalog. The script was used in the Archipelago along with other writing systems.